Back
Next
Cellstain 6,7,15 & 23
Řada kompaktních barvících automatů
Vhodné pro speciální barvení v bakteriologii,
  hematologii, histologii, cytologii,
  a mikrobiologii. Doporučené metody:
  May Grunwald, Giemsa, Wright, Leishman,
  Bram, fluorescenšní a studené barvení
  Mycobacterium tuberculosis, Papanicolau,
  Feulgen DNA
Maximální úspora místa pro malou laboratoř
Až 30 skel v jednom barvícím cyklu
Flexibilní programování
Maximální možná úspora reagencí:
  Koše na 8, 20 & 30 skel
  Kádinky 250-500ml
6-23 lázní pro flexibilitu
Proplachová lázeň, sušení, filtrace výparů
 
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz