- speciální barvící kity
- hotové a připravené k použití
- snadno kalkulovatelné náklady
- maximální možná bezpečnost pro uživatele
- omezené plýtvání a vliv na životní prostředí
- široká paleta barvících metod
 
Speciální barvení
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz