Vodní lázeň pro histologickou laboratoř
Digitální ovládání
Nastavitelná teplota až 75°C
Kapacita 2,3l
Přesnost nastavení 1°C
Rozměry 328x300x85mm
 
AWB210
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz