Formalín je klasifikován jako prokázaný karcinogen. Braňte se vystavení!

Detekce karcinogenního formalínu v reálném čase.

Přesnost elektro-chemického čidla na tisíciny PPM.

Signalizace překročení limitu
- pro krátkodobé vystavení
- pro dlouhodobé/opakované vystavení

Datalog pro historii systémových kroků

Mobilní jednotka / jednotka pro integraci do přikrajovacího pracoviště.

Doteková barevná obrazovka

Český jazyk
SafetyFORM1 - detektor formaldehydu
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz