Pitevní stoly pro náročný provoz
Kompletní nerezová konstrukce
Odsávání výpar
ů
Elektronické se
řízení výšky stolu
Rošty a podložky pro t
ělo i hlavu
Orgánové vozíky
Nástrojové stolky
D
řez s připojením na vodu
Drti
č
Síto pro separaci materiálu
Ru
ční sprcha pro oplach a čiště
Servisní okno pro jednoduchý p
řístup
Špičková stabilita
 
PSZ
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz