Vodní lázeň pro histologickou laboratoř
Analogové ovládání
Nastavitelná teplota až
80°C
Kapacita
1,5l
P
řesnost nastavení 1,5°C
Rozm
ěry 345x100mm
 
WB100
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz