05-9803S
- vodní gel pro zalévání cytologických vzorků
- uzavře a udrží vzorky během zpracování
- vhodné pro zpracování i centrifugovaných buněk
- vhodné pro křehké biopsie
- nalezne využití v immunohistochemii při transformaci cytologické tekutiny do standartního histologického vzorku
 
Bio Agar gel
 
15ks 10ml zkumavek
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz