Automatický kryostat s motorickým řezem
Doteková obrazovka
Membránová tlačítka
Ovladač rychlosti řezu

UV dezinfekce a O3 dezinfekce
Chlazení vzorku
Automatické i manuální odmražení
LCD displej pro veškeré informace o tlouš
ťce řezu, sumě řezu, času, teplotě
Sleep funkce
Zámek ru
čního kola
Mrazící pult pro
17 vzorků (z toho 2 peltier)
Teplota komory až -35°C
Teplota mrazícího pultu až -45°C
Nejnižší teplota Peltierova
článku na objektu chlazení vzorku: -50°C
Maximální velikost vzorku 35x35mm
Vertikální
řez 48mm, posuv vzorku 15mm
Krájení 0,5-600µm
Velikost vzorku až 35x35mm
Vertiální řez 54mm
Posuv vzorku 24mm
AST580
 
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz