05-01V15PK
05-01V30PK
05-01V60PK
05-01V15PKF
Konec vystavení formalínu
Patentované řešení ochrany personálu
Neriskujte své zdraví, ani zdraví pacienta
Dostupné ve 4 provedeních:
- 10ml balení s Endokitem
- 20ml balení
- 30ml balení s kazetkou a filtrem
- Klessidra 2.0 s pufrem

Neriskujte své zdraví s obyčejnými předplněnými kontejnerky formalínem,
s Klessidrou vystavení zcela zamezíte
 
Klessidra & Klessidra 2.0
 
Klessidra 10ml with Endokit
Klessidra 20ml
Klessidra 30ml, cassette, biopsy pads
Klessidra 2.0 (10ml formalin, 20ml pufr)
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz