IQAir GC/GCX
Profesionální plynná filtrace znečištěného vzduchu
- HEPA prefiltr
- 4 filtrační cartridge
- koncový elektrostaticky nabitý filtr

Specializované filtrační cartridge dle typu znečištění vyhoví každé aplikaci a poskytnou maximální filtrační schoposti. Obzvláště dlouhá životnost filtru pro nižší náklady. Možnost filtrace v 6 stupních intenzity. Elegantní a jednoduchá konstrukce tvoří pohledný a přitom efektivní doplňek každého prostředí. 100% švýcarský produkt s patentovaným systémem filtrů i konstrukcí.
 
ChemiSorber
specialista na formaldehyd a další sloučeniny včetně:  kyselina akrylová, kyselina octová, oxid siřičitý a sírový, oxid dusnatý, oxid dusičitý a další široká škála chemických látek

MultiGas
široké spektrum plynných znečišťujících látek i zápachu :  xylen, uhlovodíky, těkavé organické látky, oxid sírový, formaldehyd, sirovodík, aldehydy a organické kyseliny nízkomolekulární, oxidy dusíku. Vhodné i pro zápach, nebo ozón.
filtrační cartridge
HEPA prefiltr
filtrace částic doplňuje schopnosti plynné filtrace systémů GC a GCX. HEPA filtr zachytí až 99% částic dříve, než mohou dojít do filtrů chemického znečištění. Tím zvyšují efektivitu a prodlužují životnost filtračních cartridgí tím, že zamezují ucpání pórů. Hepa filtr je schopný zachytit částice až 0.3µm, včetně PM2.5, alergenů, bakterií a virů, a to s minimální efektivitou 99% pro všechny částice nad 0.3µm.
Certifikace výkonu
Každý systém GC/GCX je samostatně testován a certifikován. Ručně vyplněný certifikát doprovází každou čističku vzduchu IQAir. Výrobu tak neopoustí žádný kus, který nedosáhne alespoň 99% filtrační efektivnosti částic až do 0.3µm, nebo nedosáhne maximálního průtoku vzduchu.
Příslušenství
Monitoring životnosti filtru
Programování, automatický start
Dálkové ovládání
Kolečka pro snadnou manipulaci
Široké spektrum adaptérů
Zdraví máte jenom jedno....
 
Produkt chráněn autorskými právy, stejně jako ochranné značky IQAir Group ve vlastnictví IQAir Group
© IQAir Group
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz