Komplexní řešení eliminující vystavení
personálu chirurgie vůči formalínu dle nařízení komise EU 605/2014.
Vzorek je uchován v chlazeném médiu HistoCold pro účely transportu tkáně na oddělení histologické laboratoře.
Uchování vzorku při teplotě 4°C po dobu
až 72h.

HistoCold
 
HistoCold
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz