Back
Next
Bezpečnostní skříně pro uložení
  - chemikálií
  - hořlavin
  - tlakových lahví
  - kombinované skříně
TÜV schválené skříně
Certifikace odolnosti Type90
Různé velikosti, konstukce a kombinace
Pokročilá filtrace vzduchu

...konkrétní informace na vyžádání
 
Bezpečnostní skříně
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz