GynoPrep
Příprava thin layer preparátů pro gynekologickou cytologii
Jednoduché, efektivní, ekonomické řešení
Rovers Cervex kartáček pro lepší sběr vzorků umožňuje sběr až třikrát - vyšší detekce HPV
Vysoká kvalita fixace, lepší morfologie
Vhodné pro UIP pacienty (běžný intersticiální zánět plic)
Nedochází ke ztrátě  buněk filtrací, nebo jinými technikami separace
Žádný 3D efekt při screeningu
Zbytková tekutina pro další (např. HPV screening)
Možné veškeré HPV testy
Lahvičky vhodné pro zasílání
 
 
Váš dodavatel pro laboratoře i klinické praxe v oblasti histologie a cytologie
©  2019 zena-r.cz